CV

Marleen Wagenaar is gediplomeerd restaurator en kunsthistorica met een specialisatie in moderne en hedendaagse kunst. Sinds 2015 werkt Marleen als zelfstandig restaurator vanuit haar eigen atelier in Amsterdam. Daarnaast is zij één van de oprichters van restauratieatelier RestauLab. Met haar bedrijf biedt zij gespecialiseerde service op het gebied van conservering en restauratie van moderne en hedendaagse kunst in een breed scala van stijlen, materialen en technieken.

Marleen studeerde kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd en specialiseerde gelijktijdig verder met een master in de restauratie van Moderne en Hedendaagse Kunst (beide Universiteit van Amsterdam). Na verschillende stages in gerenommeerde restauratieateliers en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland behaalde zij in 2015 een professioneel doctoraat met onderscheiding (PD Res) in de Conservering en Restauratie met een specialisatie in Moderne en Hedendaagse Kunst (Universiteit van Amsterdam). Voor haar afstudeerscripties deed Marleen onderzoek naar respectievelijk de documentatie en conservering van ruimtevullende lichtkunst, met een focus op het werk van de Amerikaanse kunstenaar James Turrell (bekroond met de Rijksmuseum Scriptieprijs); de conservering van computer-based kunstwerken in de Nederlandse kunstcollecties; en verschillende conserveringsstrategieën voor een conceptueel lichtkunstwerk van de Nederlandse kunstenaar Peter Struycken.

Werkervaring:

2016 – heden Medeoprichter, restaurator moderne en hedendaagse kunst, RestauLab, Amsterdam-Duivendrecht
2015 – heden Zelfstandig restaurator, Marleen Wagenaar Conservering en Restauratie van Hedendaagse Kunst, Amsterdam
2015 Stage Media Art Conservation, Bek & Frohnert LLC, New York City
2015 Stage Beeldenrestauratie, Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
2014 Stage Moderne Kunst Restauratie, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam
2013 – 2015 Restaurator In Opleiding (RIO), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
2011 Webeditor, Stichting Kunst in Openbare Ruimte (SKOR), Amsterdam
2011 Assistent Onderzoeker Digital Art Conservation, Virtueel Platform/Nederlands Instituut voor Mediakunst/Digitaal Erfgoed Nederland, Amsterdam
2010 – 2011 Assistent restaurator/onderzoeker moderne kunst restauratie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amsterdam
2009 – 2010 Oprichter/Managing partner, ART’nPUBLIC platform for contemporary art, Amsterdam

Educatie:

2011 – 2013 Master Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed – Specialisatie Moderne en Hedendaagse Kunst, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Masterthesis: ‘Degradatie en verval van ruimtevullende lichtkunst –  Een onderzoek aan de hand van Wedgework III (1969) van James Turrel.’ Bekroond met de Rijksmuseum Scriptieprijs
2012 – 2013 Master Kunstgeschiedenis – Specialisatie Kunst van de Nieuwste Tijd, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Masterthesis: ‘Conservering van computer-based art in Nederland – Een onderzoek naar beheer en behoud van computer-based art in zowel Nederlandse musea als aan de hand van Soundmovie en H2Oor van eddie d en Mouchette.org van Martine Neddam.’
2005 – 2009

Bachelor Kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Minor Conservering en Restauratie

Minor Museumstudies

Minor Ethiek

2004 – 2005 Bachelor Creatieve Therapie, Hogeschool van Utrecht, Amersfoort
2002 – 2003 Bachelor Beeldende Kunst – Specialisatie Vrije Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht